Var med i den språkliga elit som aldrig lämnar ifrån sig något på engelska utan granskning av någon som verkligen vet vad du vill säga, kan säga just det och vill dig väl! Ristesson åtar sig det avgörande textansvaret, även för svenska texter som kommer ur engelskan. 

Texter / Granskning (mer om)

Det skriva ordet sitter där.

Vår förbättringsgaranti sätter det som sedan sitter.

Allt som är välskrivet har störst chans att uppfattas positivt och leda till något gott, särskilt om det är någon som är kunnig och/eller noggrann som ska läsa och bedöma det.

Givetvis är motsatsen även en sanning, tyvärr! Det som är dåligt skrivet gör ett dåligt intryck, och ju bättre jordmån sådant förpestat frö hamnar i desto snabbare ruttnar det.

Alltså: om man vänder sig till okunniga, slarviga läsare spelar det ingen roll om en text är slarvig, okunnig och full av sådana felaktigheter som en mer värdefull läsare inte skulle kunna godta.

Översättare i Sverige, även hos de stora mest ansedda företagen, brukar regelbundet ta fram något som den engelskspråkige läsaren inte får samma känsla av som om hon/han hade svenskan i huvudet också.

I Ristessons tjänster ingår allt från författande av engelska texter med svensk text som utgångspunkt, och vice versa, till granskning av mer eller mindre färdiga, mer eller mindre omfattande texter skrivna av andra.

De minsta uppdragen i volym kan bli större i tidsåtgång, exempelvis att granska en eller två korta meningar som en rörelse vill använda som sitt engagerande motto, där förbättring ofta kan åstadkommas genom grundlig eftertanke, idérikedom och forskning.

Många sådana små engelska ”jinglar” under svenska chefers namn i e-posten har faktiskt både grammatiska och idiomatiska fel, förutom en otjänlig kulturprägel.

Det Ristesson gör är inte ordboksöversättning utan bearbetning, visserligen språklig sådan. Det interkulturella präglar allt, empati och en genomgående generositet är inställningen till mottagaren.

Med tvåspråkig och bikulturell kompetens tar Ristesson fram exakt samma sak som svensken vill säga till den som inte förstår svenska, såväl rent språkligt som idiomatiskt/språkkulturellt. Från engelskan kommer exakt samma sak som den som skrev den texten vill få fram till svenskan eller svensken, samma stämning.

Effektiv interkulturell kommunikation blir med globaliseringen mer och mer nödvändig, det räcker ofta inte med bara språkkunskaper.

Innan du går ut med dem, låt oss titta på alla dina engelska texter, brev, avtal, som du vill använda till något av betydelse och värde! Ristessons förbättringsgaranti innebär att du inget betalar för granskningen om du inte själv kan konstatera en avsevärd förbättring. Do yourself a big favor!

Textruta:               ü Det är en sak är att kunna språk, en annan är kunskapen om ...
hur man uppfattas när man kommunicerar.

RISTESSON

Interkulturell kommunikation