Kabaréskola, 250 föreställningar engelskspråkig underhållning framförd av Stockholmsungdomar, stipendium från Skandia...

F.U.S.I.A. ungdomsverksamhet (1998-2004)

Den ideella föreningen F.U.S.I.A. bildades 1998 för att producera engelskspråkig underhållning huvudsakligen för alla de besökare som kommer till Stockholm sommartid som inte förstår svenska.

Verksamheten utvecklades snart till en kabaréskola som genom humoristiskt och spännande showmaterial drog till sig hundratals elever mellan 16-25 år gamla, mest i Stockholmstrakten, som fick jobba på engelska. De fick även lära sig vett och etikett i arbets- och umgängeslivet enligt mer internationell standard samt att identifiera, utveckla och träna upp sina förmågor och begåvningar inom scenisk konst som framträdande och även som tekniker och scenarbetare.

Betydelsen av att lära sig kommunicera ledigt och affärsmässigt på ett av världsspråken betonades starkt enligt exempelvis denna tabell: English in the World.

Ett flertal elever som nått framgång som artister, skådespelare och i andra sammanhang både i Sverige och utomlands har angett goda erfarenheter från F.U.S.I.A. i sina CV:n, vilket uppenbaras då och då under sökningar på Internet.

För 2001-2002 var föreningen genom sitt ungdomsprojekt Läckerhetsvakten stipendiat hos Skandias stiftelse Idéer för Livet.

Ansökan (nr 3822) innehöll följande text:

”Läckerhetsvakten: våga vara ung, oförstörd, snäll och intressant, av den ideella föreningen F.U.S.I.A. Kabaréarbetare 17-25 år får utbilda och utveckla sina ideal för att bevara ungdomlig hälsa, godhet, empati och konkurrenskraft, i motsats till miljöer där både dryck och droger, samt förtroende och anseende, missbrukas (enligt föreningens stadgar från 1998). Genom arbete med humoristisk och medryckande underhållning (att framföras inför särskilt tacksam publik) vill ungdomar gärna utbilda sig enligt [bifogad lista på utbildningens konkreta ämnesområden]. Det tilltalar också ungdomarna att få delta i en verksamhet som unikt och varaktigt fyller Stockholms behov av engelskspråkig underhållning sommartid, och som vintertid riktar sig till skolor och företag. Målet för F.U.S.I.A. är att bli självförsörjande från och med sommarsäsongen 2002. Ledarna innehar exklusiva kvalifikationer. De ser som det viktigaste att erbjuda en annan verklighetsflykt för ungdomar än missbruk, fanatism och ondska. F.U.S.I.A. vill ta vara på det goda som kan sökas i olika spindlars nätverk.”

Verksamheten upphörde år 2005 efter besvikelser under de sista åren med en rad styrelseordföranden som enligt medlemmarna misskötte livsviktiga åtaganden de hade anmält sig frivilligt att genomföra för att förbättra marknadsföring och ekonomi.

Länken till F.U.S.I.A.:s gamla nätplats som ligger kvar på ute Internet anges här nedan.

Den första sidan man kommer till när man klickat på svenska flaggan fungerar numera genom knapparna till vänster. Knapparna ”Start” och ”Gästbok” där har tagits ur funktion.

Genom de andra knapparna kan man ta del av intressant information och bilder om

1. ”Våra shower”: underhållningen ”Wild Side Story” & ”Westites-Maeniacs”;

2. “Medlemskapet”: en förklaringstext stadfäst av styrelsen;

3. ”Aktiva hos oss”: tillgängliga artister och modeller (2005);

4. ”Ledningen”: grundarna (1998) och dåvarande styrelse (2005).

Observera att det går att dubbelklicka på alla bilder för förstoring och bildtext!

Startsidan: http://fusia.se/gammal/default.asp

Textruta:               ü Det är en sak är att kunna språk, en annan är kunskapen om ...
hur man uppfattas när man kommunicerar.

RISTESSON

Interkulturell kommunikation