Privatbibliotek som lett till boken på engelska om svensk historia som finns över hela världen … diplom och förtjänstnål från museum … turer i Gamla stan…

Historia & hembygd (från 1962)

Ledningen hos Ristesson har följande erfarenhet inom ämnena historia och hembygd:

Barndomsintresse inspirerat från 1962 av morföräldrar Stefan och Ragnhild Andersson, Ludvika (se http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSvcid=19231&GRid=15903128&) och morbror Stig Stefanson å samma ort, vilket ledde till en år 1964 påbörjad boksamling med historiska biografier och andra skildringar som 2008 uppgår till nästan 500 volymer på svenska, engelska, norska, danska, tyska, franska, spanska och polska. Den katalogiserade samlingen har testamentariskt förhandsskänkts till Gustavus Adolphus College i St. Peter, Minnesota, vilket inneburit medlemskap i dess Heritage Partnership. Se vidare http://gustavus.edu/

Privatguidning 1963-2008 av amerikanska och andra VIP-gäster i Gamla stan och övriga Stockholm, Uppsala och Gamla Uppsala.

Privat släktträffsarrangör och värd med hembygdsguidning 1989-2006: stora internationella släktträffar i Floda (Katrineholm) 1989, Hässleholm-Kristianstad 1989, Gimsbärke-Tyllsnäs (Borlänge) 1993, Stockholm 2006 och Blair (Nebraska) 2007 (ref. lokalpress på begäran).  

Ludvika Hembygdsförening 1992-1993: musieassistent vid Gammelgården och Gruvmuseet, guidning, lokalhistoria, museiutställning resulterande i Sveriges hembygdsförbunds förtjänstnål med särskilt diplom. Se http://www.hembygd.se/index.asp?lev=7996

Ristesson Ent, Ludvika & Los Angeles 1996: boken ”Throne of a Thousand Years” (med uppdateringshäfte 2001). Verket har införlivats i samlingarna vid ett stort antal national- och andra bibliotek över hela världen och varit anledning till tackbrev från bl a statsöverhuvuden i USA, Sverige, Danmark, Norge, Spanien, Belgien, Luxemburg och Liechtenstein. Sponsorer: Posten AB, Eriksson Telecom, ABB. Se http://www.ristesson.tribalpages.com/tribe/browse?userid=ristesson&view=62&sort=0&albumid=1&photoindex=23&rand=637358688

Find a Grave, Salt Lake City 2006-2008 ~ se sidan om Texter.

 

 

Textruta:               ü Det är en sak är att kunna språk, en annan är kunskapen om ...
hur man uppfattas när man kommunicerar.

RISTESSON

Interkulturell kommunikation