Här presenterar Ristesson de projekt och samarbeten som vår ledning har haft och har idag. Vad som varit kvalificerar oss att arbeta med interkulturell kommunikation i Sverige år 2008. Nutida samarbeten ger prov på vårt professionella intresse.

Vi får jobba med dem fastän vi i princip är tveksamma till uppdelningar på blatte och svenne. Våra möjligheter förstärks att motverka fanatikers motsats till lyckad interkulturell kommunikation. Om aktuell medarbetare se http://www.blatteformedlingen.se/?_PageId=8413

 

Mer om samarbetspartnern:

http://www.blatteformedlingen.se/

Kabaréskola, 250 föreställningar engelskspråkig underhållning framförd av Stockholmsungdomar, stipendium från Skandia...

FOTO: SAMI JOSEFSSON 2003

 

Mer om F.U.S.I.A. ...

Utbildning hos och arbete med några av världens mest berömda hotell i exekutiva positioner...

FOTO: EMIL EIKNER 2007

Mer om besöksnäringen…

Här får Ristesson hjälp med fakturering, ekonomi, rådgivning och marknadsföring efter en intensiv förberedelse som pågått i ett par månader under våren 2008 och utmynnade i entreprenörscertifikat och nya spännande kontakter

Mer om samarbetspartnern:

www.naringslivshuset.se

Blatteförmedlingen / Blatte Agency Sweden (från 2008)        

Besöksnäringen (1972-1989)

F.U.S.I.A.:s ungdomsverksamhet (1998-2004)

Näringslivshuset NLS (från 2008)

Specifikationer

Sångtexter, tv-manus, spökskriveri, tidningskrönikor, granskning av allt från doktorsavhandlingar till menyer och nätplatstexter...

AVHANDLIUNGSOMSLAG: KAROLINSKA UNIVERSITY PRESS 2005

Mer om text– och språkuppdrag…

Textuppdrag (från 1970) & språk

Textruta:               ü Det är en sak är att kunna språk, en annan är kunskapen om ...
hur man uppfattas när man kommunicerar.

RISTESSON

Interkulturell kommunikation

Privatbibliotek som lett till boken på engelska om svensk historia som finns över hela världen … diplom och förtjänstnål från museum … turer i Gamla stan…

BOKOMSLAG: RISTESSON ENT 1996

Mer om historia & hembygd…

 

 

Historia & hembygd (från 1962)

Tv i barndomen, dans, disc jockey, uppsättningar på kända nattklubbar, Wild Side Story, Mae West, specialceremonier…

FOTO: WTTW CHICAGO 1959

Mer om underhållningen…

Underhållningen (från 1956)

Ristessons tjänster kan bokas genom denne intressante agent och

manager med internationell anknytning och mångårig kunskap.

 

Mer om samarbetspartnern:

www.myspace.com/conateh 

Conateh Productions & Consulting (från 2008)