När Ristesson samarbetar med dig behöver du aldrig mer träffa viktiga utländska kontakter utan att vara säker på att språk, kultur, underhållning och allt som medför framgång präglar hela samvaron.

Värdskap / Mottagande (mer om)

Med Ristesson som delaktig i mottagandet och värdskapet blir umgänget en succé mellan svenskar och utlänningar de vill ta emot, antingen i Sverige eller på uppdrag i utlandet.

De utländska gästerna tas emot av Ristesson som fungerar som ett slags ombud för andras räkning och står för profileringen i värdskapet. Representativa svenska ungdomar används också i lämpliga fall, beroende på uppdraget, både som extra värdar och som artister för skräddarsydd underhållning.

Gästerna behandlas på ett sätt som visar att den som tar emot dem i samklang med uppdragsgivaren intresserar sig för eget språk i förhållande till gästernas och för underhållning som kan tilltala gästen.

Det blir med andra ord inga större inslag av underhållning på svenska eller med snävare typer av svensk kultursmak som utgångspunkt.

Företag och privatpersoner under årtiondena har tagit med sina viktigaste besökare på shower och annan underhållning som har gjort mycket mer skada än nytta i samvaron (exempel på begäran). Åsiktspräglade samtal, debatter och diskussioner, där tonen ibland har varit ”rå men hjärtlig” (ett svensk fenomen som ingen annan förstår), har också ofta gjort sitt till för att ställa till saker och ting.

Vi har till och med haft en (olyckligtvis ökänd) svensk ovana att tala om för andra hur det egentligen är med deras länder och nationaliteter och hur det borde vara.

Det klampades på för mycket i ullstrumporna, länge.

Det var då den interkulturella biten saknades i planeringen och i genomförandet av ett mottagande som kanske till och med var livsviktigt för affärer eller personliga kontakter.

Genom Ristessons verksamhet bedrivs affärer och umgänge med gäster på ett korrekt och gediget språk som uppfattas som både empatiskt och professionellt och som inte kan leda till avskräckande missförstånd, aningslösa kränkningar eller ohållbara överenskommelser.

Fördelaktig presentation av ett klientföretags verksamhet ingår som centralt ändamål.

Gästen, vare sig det är en affärskontakt eller ett mer personligt intresse, känner sig mycket väl bemött och benägen att ingå i affärer och/eller fortsatt umgänge.

Textruta:               ü Det är en sak är att kunna språk, en annan är kunskapen om ...
hur man uppfattas när man kommunicerar.

RISTESSON

Interkulturell kommunikation