Textruta:               ü Det är en sak är att kunna språk, en annan är kunskapen om ...
hur man uppfattas när man kommunicerar.

RISTESSON

Är det så här svenskarnas nationella profil och språk ska se ut i framtidens globaliserade värld?

 

Ska vi vara ett arkeologiskt minne år 2100 eller ett levande bidrag?

 

Vilka intryck gör dina uttryck? Nu och då?

 

Frågorna är upp till inga andra än oss själva.

 

BILD: SOUTHERLY CLUBS 2008

Hemsidan för nätplatsen

Website = nätplats

Home Page = hemsida = startsida

Webben eller oäbben = ???

Språk är mer än uttal ur munnen, uttryck ur pennan eller tangentbordet.

Kultur är mer än tv, tidning, teater, mat, mode, musik, manér.

Interkulturell kommunikation, om den lyckas, innefattar förutom det talade och lästa ordet även kroppsspråk, kulturspråk, språkkultur. Global insikt. Självkännedom.

Antropologiska, genealogiska, historiska, etniska, geografiska, ideologiska aspekter ingår liksom angelägenheter som berör religion, konst, människorätt, samliv, sexualitet, vänskap...

Vårt uppdrag hos Ristesson är att tydliggöra allt detta, utbilda och stödja ett av världens småfolk - ursäkta uttrycket! - för att lyckas än bättre bland de stora.

Globaliseringen innebär att vi rusar fram med stormsteg mot en värld alltmer präglad av rationell konkurrens.

Med en attitydförändring baserad i denna realitet kan svenskarna - för sitt lilla språks och sin stolta svenskhets skull - bli det smidigaste småfolket, som fisken i vattnet även bland de största hajarna.

Hallå! Framtiden har börjat. Nu gäller det att komma med i den.

 

Interkulturell kommunikation

Nätplatsen publicerades den 8 juli 2008 © Ristesson & Southerly Clubs, all rights reserved.